Aktuality

Martes Sport z Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

Już po raz piąty Martes Sport został wyróżniony Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej. To prestiżowe wyróżnienie nadawane jest firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej (CWB), nadawany z ramienia wywiadowni gospodarczej Bisnode, potwierdza stabilność i płynność finansową wyróżnianych przedsiębiorstw. O prestiżu CWB świadczy także fakt, że rygorystyczne kryteria jego nadawania spełnia zaledwie 1% polskich firm. 

Certyfikat przyznawany jest na podstawie kilku czynników, m.in. analizy moralności płatniczej według programu International Payment Monitor, analizy wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych, największej w Polsce bazy relacyjnych powiązań korporacyjnych i osobowych. Oznacza to, że wyróżnienie trafia do firm o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej.

Bardzo cieszy nas fakt, że Martes Sport już piąty raz został uhonorowany tym prestiżowym wyróżnieniem.

 

Martes Sport z Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

O nás

Do Kapitálové skupiny Martes Sport patří společnosti zabývající se výrobou, distribucí a maloobchodním prodejem sportovního zboží na trhu střední a východní Evropy, zaměstnávající více než 3000 osob.