News

Martes Sport partnerem sprzętowym wyprawy na Denali

W maju Piotr Pogon zrobi kolejny krok w stronę zdobycia Korony Ziemi: razem z Bogdanem Bednarzem i Pawłem Ząbkiem zmierzy się z mroźnym Denali. Martes Sport jest jednym z partnerów tego projektu!

Posiadający tylko jedno płuco Piotr Pogon na swoim koncie ma już 4 szczyty należące do Korony Ziemi: zdobył Kilimandżaro, Elbrusa, Aconcaguę i Mount Kenya. W 2018 roku chce do tej listy dodać Denali. W wyprawie towarzyszyć mu będą Paweł Ząbek, prezes Klubu Wysokogórskiego w Bielsku-Białej, uczestnik wielu wypraw wysokogórskich z udziałem osób niepełnosprawnych oraz Bogdan Bednarz, ratownik Beskidzkiej Grupy GOPR, zdobywca najwyższych szczytów, takich jak Mont Blanc, Elbrus, Kilimandżaro czy Aconcagua.

Denali, mimo wysokości "niewiele" ponad 6000 m n.p.m., budzi szacunek wśród miłośników wspinaczki: jest jedną z najzimniejszych gór świata, z temperaturami oscylującymi poniżej -30°C i posiada jedną z największych deniwelacji na świecie (ponad 5 kilometrów).
W maju Piotr Pogon, Paweł Ząbek i Bogdan Bednarz podejmą próbę zdobycia Tronu Słońca.

Martes Sport jest jednym ze sponsorów sprzętowych tej wyprawy.

Martes Sport partnerem sprzętowym wyprawy na Denali

About us

Martes Sport Group is comprised of companies manufacturing, distributing and retailing sports goods on the Central and Eastern European market, employing more than 2,600 people.